e n   e s p i r a l  -  [edició 2002] [altres edicions: www.enespiral.net ] [enespiral@correu.vilaweb.com ]

Xarxa en espiral (www.enespiral.net): Missió de reconeixement (Antologia poètica catalana) - Obra poètica d'Antoni Perarnau- Projecte Objecte - L'armari i el flux - Art i pensament (2001-2002) - La cambra: transformacions de la interioritat

 

 

 

 

Fragments: Zambrano sobre la papallona i l'orquídia
                       Nota sobre la metàfora
                      Wiitgenstein sobre símils
                      Lévinas sobre la metàfora
                      

Divagacions

Iya oo papa oo (Cançó baga sobre la separació)- Cantada per Mariama Bangoura, recollida per Ramon Sarró
"Mamà, papà, vine'm a buscar. En aquest poble on estic sola. Mamà, papà, vine'm a buscar. En aquest poble tinc gana."
Aquesta mostra d'una petita cançó del poble Baga de Guinea-Conakry fou recollida per l'antropòleg Ramon Sarró. Li va cantar Mariama Bangoura, "germana" de l'antropòleg allà entre els bagues, un dia del 1999.
La ciutat i el retorn (Selecció digital)- Antoni Perarnau
"Qui, què és Xangai? ¿Una ciutat-excusa, certa persona soterrada, artifici, il·lusió, mentida? Desig o record? Doncs ... tant me fa: és poesia. "
Serveixin aquests mots del pròleg de Pep Julià de presentació de la petita selecció digital dels poemari La ciutat i el retorn publicat l'any 1991 a Columna. Tant el pròleg com la selecció els trobareu de fet dins de www.perarnau.org.
Sobre ritme- Jordi Badiella
"Diguem-ho clar: aquest bar és un text; a l'entrada, un cartellet anuncia el nom de l'establiment: Ritme. EI cambrer és l'autor, i els clients els protagonistes de l'obra: la Cadència, l'Aire, el Temps, el Moviment... A aquest bar de tant en tant hi arriba un lector que s'asseu i observa els esdeveniments."
L'escriptor, poeta terrassenc elabora un conte, una metàfora, sobre els qui analitzen la literatura: els crítics. Fou publicat per primer cop al Quadern TAI 4.
Al voltant del ritme, i del'obra d'Antonin Artaud, podeu llegir també Ritmar l'ànima, de Josep Ma Casasús i Rodó, a En espìral 1999.
Cultura y metacultura: más allá de la diversidad y de la homogeneización- Ramon Sarró Maluquer
"Al hablar de diferencias culturales, resulta evidente que los old good times de los cazadores de cabezas y de la quema de viudas, como nos enseñó Clifford Geertz hace ya más de diez años, se han ido para siempre. Las diferencias culturales ya no son lo que eran, y la antropología, que debía estudiarlas, tampoco. "
Resenció del llibre d'Ulf Hannerz, Conexiones transnacionales. Cultura, personas, lugares. Ediciones Cátedra (Madrid 1998.)
S'hi discuteixen seriosament qüestions com el multiculturalisme, els perills de la globalització i homogeneïtzació cultural ...
"Si el mundo transnacional que dibuja Hannerz, a la vez homogéneo y diverso, fuera poeta, bien podría expresar una mezcla de lamento y de esperanza recitando quevedianamente que 'McDonald's seré, pero McDonald's balcanizado'. "
Apunts per a una ètica de la nostàlgia - Antoni Perarnau
"Nosaltres, que comencem a notar la urgència del temps, i que comencem a arribar a unes certes conclusions provisionals, ens atrevim a formular aquests apunts per a una ètica de la nostàlgia segurs que no estem sols en el camí que anem fent, a causa que la indigència del temps present ha anat fent estralls considerables en les nostres vides alhora que ha forjat formes i capteniments d'una rara bellesa."
Escrit en procés, sotmès a transformació - s'hi poden afegir observacions.

Connexions

Poesia catalana en MP3:Entrada (música d'Enric Ferrer), fragment de Cant del Temps Primer , i Porteu les vides a l'encontre (música de Baltasar Bibiloni), fragment de la Cantata de la Fosca i de la Llum , dins de la pàgina poètica d'Antoni Perarnau. També hi trobareu una selecció dels poemaris Les pluges admirables , El pont de l'alba i La ciutat i el retorn.


Walter Benjamin Research Syndicate. (Dins de En espiral 2000).
Aquest web es presenta con un recurs en línia dirigit a tots aquells que s'interessen per l'obra de Walter Benjamin i el desenvolupament de la seva teoria crítica. Més concretament, té la intenció de centrar-se en aspectes menystinguts en l'estudi acadèmic de Walter Benjamin.


L'hipertext Reading in the ruins, inspirat en el Projecte dels Passatges de Walter Benjamin, té dues grans virtuts. Primera : la sel·lecció de textos. No hi ha intenció d'exhaustivitat, el navegant no se sent perdut en un oceà inabastable de pàgines i vincles. Segona virtut: la combinació dels textos amb el material gràfic.(Més informació dins En espiral 2000).