L'armari i el flux

Treball a quatre mans proposat per Josep Ma. Casasús Rodó i Gabriel Verderi

(Versió transformada del treball publicat a Quadern TAI, no 7, a propòsit del Taller Artístic Interdisciplinari de l'any 2002, al voltant del tema La'armari)

Experiment de Köhler

Malumes

intimitat

Taketes

l'ordreAportacionsXarxa en espiral
(www.enespiral.net)