e n   e s p i r a l   

Primera etapa

[edició 2004] [edició 2003]  [edició 2002]  [edició 2001]   [edició 2000]    [edició 1999]

e n   e s p i r a l - Segona etapa

Xarxa en espiral (www.enespiral.net)
Missió de reconeixement (Antologia poètica catalana )
Obra poètica d'Antoni Perarnau - Projecte Objecte - L'armari i el flux- Art i pensament (2001-2002) -
La cambra: transformacions de la interioritat (Antologia literària temàtica) - Ràdio Zurich 

Webmāsters Independents en Catalā, de Cultura i d'Āmbits Cívics