e n   e s p i r a l  - [Segona etapa] - [Edicions de la primera etapa]
[enespiral@gmail.com ]

Xarxa en espiral (www.enespiral.net ) : Missió de reconeixement (antologia de poemes) - Obra poètica d'Antoni Perarnau- Projecte Objecte - L'armari i el flux - Art i pensament (2001-2002) - La cambra: transformacions de la interioritat - Ràdio Zurich

 

 

 

 Quimet, el nen prodigi
Joan Comorera

 

 

 

 

Cliqueu les imatges per ampliar-les

Presentació:

Era un nen jo en temps del darrer franquisme - i de les primeries de "la transición" - que remenava, potser per avorriment, potser per aquella mena de curiositat que als infants els sembla detectivesca, els llibres que corrien per casa. Un d'ells, de rugoses tapes blaves, descolorides més pel pas del temps que per la llum i l'ús, era Un señor de Barcelona (Josep Pla). M'atreien les fotografies dels carrers de Barcelona de feia llustres, i especialment les d'uns senyors de boines estrambòtiques i bigotis dalinians avant la lettre, : els carlins. I alhora llegia i rellegia - tant per curiositat com per fer fora l'avorriment - L'avi, de Joan Comorera. Era un exemplar que li havia regalat, al nen d'abans de la guerra civil que fou el meu pare, el seu padrí - Pere Pi i Calleja. No ha estat fins molts anys després que he sabut que l'autor fou membre destacat del PSUC. Com van les coses! En temps de rància dictadura nacionalcatòlica, d'una banda llegia sobre uns exòtics carlins, i de l'altra, sense saber-ho, m'empapava de la moral laica del llibre de Joan Comorera! Jo, que pràcticament no vaig tenir avis, gràcies a la literatura ha estat com si n'hagués tingut un que expliqués batalletes i un altre que m'alliçonés des d'unes fortes conviccions de servei a la comunitat i a la humanitat. És clar, avui dia rellegir-lo deixa un regust de carrincló o d'excessivament moralista -però algunes de les historietes de l'avi encara es belluguen pel meu magí. Per exemple, una que narrava la lluita entre dues ciutats - premonició de la guerra civil . O la que presento aquí, en homenatge i agraiment: la història estrambòtica de Quimet, el nen prodigi - per cert, no em sembla bogeria proposar que hom la llegeixi com si fos una de les fantasies càustiques de Tim Burton...

Josep Ma Casasús Rodó

—He llegit que Edisson, l'inventor del fonògraf és milionari i dorm tres hores cada dial... Jo vull estudiar per ésser més gran que Edisson, més ric que Edisson i per dormir menys hores que Edisson!
Així va respondre al seu pare, Quimet, el nen prodigi, admiració de la gent innocent i joia sense preu per a la seva mare, una preciosa criatura d'ulls sempre alegres, perquè en ells vivia, present o absent, la imatge del seu fillet.
—Per què li deien el nen prodigi, Avi? —preguntà Nuri.
—Perquè ho era, filleta; un fenomenal prodigi que no caminava i ja se sabia de memòria l'abecedari i les quatre regles.
Precisament per això el seu bon pare estava molt capficat. Què en faria d'un fill tan prodigiós? La seva enorme responsabilitat l'aclaparava. Què seria el seu fill? La resposta que secretament es donava l'enorgullia, però també l'espantava per si no atinava a posar-lo en el camí de la grandissima celebritat. El destí del seu fill no era vulgar. Nit i dia hi pensava i la llum no es feia en el seu cervell. I, quan es trobava més perdut, preguntava amb angoixa:
—Què vols ésser, Quimet, fill meu?
Químet, al començament, esbalaït potser pel seu íntim. convenciment, tenia respostes fantàstiques. Un dia va dir al seu pare:
—Vull ésser policia, papà!
I un altre, veient el seu pare més trist que mai, va respondre:
—Vull ésser xofer, papà!
I una tercera vegada, talment com si no sentís cap desig de complaure el seu pare, ni d'alliberar-lo dels seus dubtes, car ja comprenia aquest que el seu fill jugava amb ell:
—Vull ésser aviador, papà!
Cada resposta era com un punyal clavat al cor del bon pare de Quimet. No entenia el seu fill. Per què no volia revelar-li el seu gloriós destí, a ell que tant l'estimava, a ell que tot ho volia sacrificar? El prec últim va donar, a la fi, els seus fruits, i una nit, nit inoblidable, Quimet va pronunciar la sagrada frase, la de la seva fama:
—Vull ésser més gran, més ric, més famós que Edisson!
El pare no va saber contestar res a tan extraordinària revelació. No hauria tampoc pogut aconseguir res. Quimet, després de la revelació, greu, cap cot, pensatiu, no volent admetre preguntes indiscretes se n'anà a dormir.
Els pares de Quimet varen comprendre el fantàstic destí que obrien les paraules misterioses de llur fill,i se'n van alegrar í enorgullir íntimament i varen començar a construir els castells de sorra, d'alçària incommensurable, que tots els pares somnien quan pensen en l'esdevenidor de llurs fills, i se n'anaren a llur cambra, dient-se en veu baixeta per a no despertar el prodigi:
—Quan Quimet siguí un home...
—Quan Quimet sigui com Edisson...
—Més gran que Edisson...
—Més ric que Edisson...
—Més famós que Edisson...
I s'adormiren.
La llum del nou dia ja no fou la llum dels altres dies. Era més viva, més transparent, transformava la ciutat en un colossal diamant...
Va córrer la nova per la ciutat. Els homes en anar a llur treball es saludaven amb la inversemblant notícia. I els diaris, ràpids com el llamp, la van escampar arreu del país. Vet ací com informava els seus lectors un dels més importants:
«UN NEN PRODIGI, GLÒRIA DE CATALUNYA».
Aquesta és la fotografia de Quimet. un nen, un tendre nen, fill de pares humils, i el primer entre els grans genis de l'univers. És l'orgull de la ciutat, la glòria de la pàtria, l'estímul de tots els ciutadans. Mireu-lo! Aquesta és la cara infantil i greu, del prodigi que menysprea els plaers, les joguines i els jocs propis dels seus anys encisadors, i que refusa l'avalotada companyia dels altres, que pensen només a saltar i córrer pels carrers í a fer maleses entre els pacífics ciutadans; que avançant-se a la seva edat, passa els dies i les nits amb el front inclinat damunt de llibres seriosos i feixucs que moltissimes persones majors no comprendrien. Admirable! És un Edisson en flor! I vol ésser un Edisson, rnés gran, més famós i més ric que el vell Edísson, el mag de l'Electricitat. Visca Quimet! Aquest ha d'ésser el crit de tots els cors patriotes i honrats. Per Quimet! Aquesta ha d'ésser la preocupació de tots els ciutadans que estimin la ciutat. Tots, tots, tots, hem d'ofrenar-li diàriament uns minuts del nostre pensament, perquè la summa de milions de pensaments simpàtics formin una atmosfera fecunda entorn del nen genial, del nen prodigi que, sense deixar d'ésser nen, i sense haver estat nen, parla, pensa i treballa com un gran home. I beneïm els pares que han donat a la ciutat i a la pàtria el seu geni...»
Així parlaven, paraula més, paraula menys, els diaris. I a les poques hores, milions de persones victorejaven el petit Quimet.
Què feia Quimet mentre la ciutat í el país s'esvalotaven?
Al terrat de la casa dels seus pares hi havia un petit cobert. Havia estat en altre temps, colomar i galliner. Allí es va instal·lar. I, en entrar-hi, va jurar que no en sortiria fins a saber tota la ciència dels homes. I s'hi va tancar.
I la cambreta que aquell dia ningú no coneixia a la ciutat, es va convertir en un santuari.
Els propietaris de les cases veïnes van llogar a preus fantàstics les finestres, els balcons, els terrats, des dels quals es veia la cambreta del nen prodigí. I tots els dies, milers de ciutadans, uns amb els ulls, altres amb prismàtics, altres amb ulleres de llarga vista, contemplaven embadalits el terrat, el quartet, els més insignificants detalls de la llar gloriosa de Quimet.
Va córrer un rumor sensacional. Quimet, el gran Quimet, sortia i es passejava dos minuts justos, quan el sol s'enfonsava a l'occident enrogit. I en aquella hora vespral, una gentada imponent emplenava carrers, finestres, balcons, terrats, frisant per la il·lusió d'entreveure el prodigi.
Passaren els anys. I any darrera any es transformava la fesomia de la casa de Quimet i dels voltants.
Primerament foren aixecats els rails, perquè l'estrident toc-toc dels tramvies feria desagradablement la sensible oïda de Quimet.
Després, l'Ajuntament va prohibir la circulació de carros, cotxes i automòbils, i autobusos i camions, per a evitar que els crits dels carreters, les baralles dels xofers, els gemecs dels clàxons, el renillar dels malaurats vells cavalls, distraguessin, pertorbessin, les fondes meditacions de Quimet.
Les cases veïnes feien nosa, i l'Ajuntament manà enderrocar-les. Els propietaris protestaren, però la ciutat i els propietaris de les altres cases, que passaven a ésser fronteres del santuari, els imposaren la llei. I en un immens espai, a l'entorn, no quedà altra casa que la de Quimet. Era com una església en un desert.
Però no un desert de sorra, sinó un desert poblat pel pensament de la ciutat i de tota la humanitat. Un desert poblat de llibres.
Va ésser la idea feliç d'un gran diari. «La Ciutat» va escriure un dia: «Cal facilitar al nen prodigi els mitjans necessaris perquè el seu geni pugui llançar-se amb les ales desplegades, sense parar i sense fadiga. El llibre és l'eina del savi. Portem-li llibres, tots els llibres escrits pels homes de tots els temps i de totes les terres. Que la seva mà tingui sempre al seu abast el llibre que el seu cervell li demani.»
I així es va fer. Es varen constituir Societats patriòtiques, comitès infantils, juntes de dames, comissions d'invàlids, del·legacions de jubilats. Es van organitzar «El dia del Llibre», «El mes del Llibre», «L'any del Llibre», «El cant del Llibre»... I, per a fer espai al diluvi de llibres, l'Ajuntament manà l'•enderrocament de les cases veïnes, que tant d'enrenou va promoure.
I, miraculosament, gràcies a l'entusiasme del poble, tots els dies, inacabables fileres de camions carregats de llibres, buidaven llur preciosa càrrega al davant, al darrera i als costats de la casa de Quimet. I els llibres formaren aviat una muntanya altissima i cobrien les quatre cares de la casa i arribaven al terrat i inundaven i bloquejaren la porteta per on, en els primers temps sortia Quimet per passejar dos minuts comptats a la posta de sol. Quimet va haver de suspendre el curt passeig. No ho va sentir! De cap manera! La seva ànima respirava alegria i orgull. Què valien uns segons de passeig si a canvi d'ells l'amor de la ciutat li donava tot el que necessitava per ésser més gran, més savi, més ric que Edisson?
Quirnet, llegia, estudiava, pensava. Devorava llibres.
Llegia un llibre per minut. Llibre que llegia, llibre que quedava imprès, tot ell, amb punts i comes i punts suspensius, en la seva prodigiosa memòria, llibre que no havia de llegir mai més. El llegia i el llençava, volant per la finestreta, únic forat de comunicació amb l'exterior que li deixà el diluvi. I cada minut, un llibre sortia volant per la finestreta: llibres de totes menes, relligats i en rústica, grans i petits, llibres amb làmines encisadores i llibres senzills, bruts de tinta i xocolata!... Tota la família dels llibres incomptable i multicolor! I, ben aviat, la muntanya dels llibres llegits fou tan alta i ampla com la muntanya dels llibres a llegir. Una tan magnífica activitat mental obligà l'Ajuntament a posar al servei de Quimet mil homes. Mil homes que descarregaven els camions, apilaven els llibres, tots els que havia de llegir davant de la casa, tots els llegits darrera de la casa. I treballaven les 24 hores del dia per torns rigorosos. Tanmateix no n'hi hagué prou! Quimet exigia un llibre cada minut i havia de trobar-lo, en treure la mà per la finestreta. El problema no era fàcil, però fou resolt. EIs enginyers de la ciutat muntaren una cadena sens fi, i un equip especial de treballadors hi posava ordenadament els llibres a sobre, arrenglerats i distanciats de tal manera que cada minut arribava un llibre a la finestreta. El treball dels enginyers fou l'admiració del poble. L'Alcalde de la ciutat els felicità i el President de Catalunya els condecorà!...
Quin espectacle per a la ciutat... Els diumenges, enormes multituds el contemplaven. I els infants seguien, inquiets i cridaners, el vol dels llibres :
—Un!... Un altre!... En cau un altre !... I els venturosos propietaris de prismàtics podien veure, de minut en minut, una mà fína, llarga, sense carn, aparèixer sense res i desaparèixer amb un llibre, el qual, un minut després, reapareixia volant. I va arribar el gran dia desitjat per a tothom. Deu anys s'havia passat, tancat i estudiant Quimet, el nen prodigi. Ja ningú no portava llibres a la casa de Quimet. S'havien esgotat tots, absolutament tots. Tampoc no eren ja útils, perquè Quimet ja sabia el que podien dir els llibres nous. Tota la saviesa dels homes havia arribat a la cambreta de Químet i havia sortit volant per la finestral... Però en el breu temps de trànsit havien deixat llur substància en el prodigiós cervell de Quimet. Arribaven a la cambreta ubèrrims, vessant ciència, i en sortien espremuts com llimones premsades.
Havent ja adquirit tota la saviesa dels homes de tots els temps, de totes les edats, de tots els països, Quimet anuncià la fi de la seva reclusió. Havia ja acabat d'estudiar per ésser més gran que Edisson! Ja era més gran que Edisson! Només mancava demostrar-ho.
No va perdre temps a fer-ho.
Un dia, 'els diaris, amb títols a tota plana, anunciaven: «D'ací a tres dies, a les dotze en punt, Quimet, el nen prodigi, l'home més gran que Edisson, pare de la fama í glòria de la ciutat, sortirà del seu august retir, per on ha passat tota la ciència dels homes, per aplicar els seus portentosos coneixements, per fer de la nostra la pàtria més rica, més forta i meravellosa i envejada de la Terra. Ningú no ha de mancar! Tot el poble ha de presenciar un esdeveniment tan solemne, no vist mai per ulls humans! »
Arribà el tercer dia.
Quin formigueig de gent!... Mai, mai, fills meus, no s'havia vist tanta gent reunida, ni tan neguitosa, ni amb ulls tan oberts per a no perdre cap detall del que anava a succeir! Hi havia gent de totes les races, de tots els continents! Blancs, negres, grocs, pellroges, americans del nord i del sud, europeus, africans, asiàtics, oceànics. Cinc mil periodistes es donaren cita a la ciutat venturosa, per a cablegrafiar als diaris més importants del món l'aparició del gran Quimet. La ràdio estava connectada amb les ràdios de totes les nacions, perquè la Humanitat pogués gaudir del moment històric. La casa de Quimet no es veia. Allí on abans hi havia una caseta plena de flors i de perfums, la gentada va veure una muntanya, una ferotge muntanya de llibres. Els llibres, a causa del temps, el vent i la pluja, s'havien enganxat els uns amb els altres i feien una massa tan sòlida, que solament una bona càrrega. de dinamita l'hauria poguda fer saltar. Una muntanya de base ampla, de parets esberlades, com si les mans de milers d'obrers haguessin volgut construir una piràmide. No acabava en punta. La cúspide era semblant a la boca d'un volcà, car els llibres, gràcíes a l'enginy dels cèlebres enginyers, respectaven la cambreta de Quimet. I milers d'ulls es concentraven a la base d'aquella sorprenent muntanya de llibres, i els cors rebentaven d'emoció.
Milers d'aeroplans, globus, dirigibles, evolucionaven majestuosos a l'entorn de la muntanya, preparats, els observadors, per a llençar coets verd rosa, senyal convingut amb les altes autoritats del país, perquè en el gran llibre de la història nacional fos anotada l'hora exacta, amb minuts i segons, de la sortida a la llum del geni incomparable.
Lentament, el rellotge de l'església veïna va tocar onze campanades,i altres tres, més curtes í suaus.
Un quart d'hora![Mancaven només quinze minutsl
Quinze minuts llargs com l'eternitat!
El rellotge començà a cantar les dotze campanades, i cada cop feria el cor de la multitud.
I, en sonar la darrera, es féu un silenci profund. Solament se sentien els motors aeris que sonaven com un cant d'al·leluia!
Però Quimet no sortia!....
—No surt! ... no surt!...
—Quimet! ... Quimet!... Quimet!...
I milions de veus s'elevaven, impressionades pel dubte, i per un pressentiment espantós !...I si s'hagués mort, Quimet?
Algunes dones ploraven ja, estrenyent fortament llurs fills tan estimats, quan d'un aeroplà sortí un raig de llum verd rosa... I un. altre, i un altre, i cent més, i mil més, dels avions, dels globus, dels dirigibles, que evolucionaven a l'aguait de la prodigiosa aparició.
—Ja surt! ... Ja surt!... Ja surt!...
—Quimet! ... Quimet!... Quimet !... S'omplia l'aire de crits de goig i d'admiració. Hi hagué un petit moviment al cim de la piràmide de llibres, i una figureta va aparèixer.
—Quimet! ... Quimet!... Quimet !...
Sí, sí, era Quimet!... un homenet de cames de nani, de braços petits i prims, de pit estret, d'espatlles gairebé invisibles... Un homenet sense cos!... jUn homenet tot cap! ... Un cap enorme, més alt que el seu cos, més ample que el seu cos, amb un front vast i tan brillant que els raigs del sol s'hi reflectien i ferien la multitud, i uns ulls... Ohl, fills meus, uns ulls immensos, dos focus de llum i de calor, dues torxes del saber, dos sols il·luminant el misteri del món ...
—Ja baixa!... Ja baixa!... Ja baixa!... Així era. Quimet va moure les seves cametes, va començar a caminar, va posar el peuet en un sortínt de la gran piràmide, í...
—Què, Avi? —preguntà tremolosa Nuri.
—Esfereïdor, filleta — contestà l'Avi, acaronant somrient els cabells de Nuri—. Esfereïdor I...
... i un tro, com mai no havía sentit ningú, deixà sorda la multitud. L'aire desplaçat per l'empenta gegantina, xiulà enfellonit. La gentada, esporuguida, creient arribada la fi del món, no tingué ni l'esma de córrer... El cel, net, serè, sense un núvol, silenciós. On eren els avions, els globus, els dirigibles, amb llurs homes, amb llurs llums verds i roses? Ningú no ho ha sabut ni ningú no ho sabrà mai! ... Varen desaparèixer, senzillament! ... I també havia desaparegut Químet!
Passat el primer moment de pànic els ulls de la multitud cercaren la figura de Quimet.
—Quimet!... Quimet !.. Quimet!... Però Quimet no responia.
—L'han assassinat!... L'han assassinat!... I la multitud va creure que algun monstre envejós havia posat una bomba de potència terrible que, en explotar, destroçà Quimet i se n'emportà a regions eternes de misteri els homes de l'aire i llurs màquines...
Bramant d'ira, la multitud s'enfilà muntanya amunt, resolta a trobar l'assassí i venjar amb la seva mort l'immortal Quimet.

I el cim fou invadít. Va ésser el primer d'arribar-hi un vell i venerat metge...
Els que el seguien llençaren, un crit d'espant, tan adolorit i potent que la multitud es quedà de nou petrificada de terror.
—Oh, Quimet! —plorà el vell metge.
—Desgràcia!... Desgràcia!... Po-bres de nosaltres!... Pobra Catalunyal...
Ploraven i llurs plors no eren injustificats, no.
—Trobaren l'home de la bomba ? — preguntà Jordi, els ulls brillants d'indignació.
—No, fill meu, no el trobaren, perquè el monstre només existia en el cor de la multitud.
—Qui va matar, doncs, Quimet, Avi?
-—Ara ho sabreu...
El vell metge, després d'examinar el cadàver de Quimet, va fer un gest de profunda angoixa i va parlar així a la multitud:
—Germans tots !... Heus ací el que ha passat!... Químet és mort!...
—A l'assassí!... a l'assassí!... —bramulà la multitud.
—Aneu-lo a cercar si podeu — cridà el vell doctor.
—On és ?... Qui és ?... — i els més exaltats ja aixecaven els punys per aixafar la imaginada fera.
—On és?... Allà dalt!...—va contestar el vell doctor, assenyalant l'ardent firmament—. Qui és?... El Sol!... Escolteu tots !... El sol ha matat Quimet!... No fou una bomba el que explotà !... Fou el cap de Quimet! El gran cap, l'enorme cap, el cap que guardava com una guardiola màgica, tot el saber dels humans, la ciència, l'art, la filosofia del passat, del present, del futur, el cap meravellós de Quimet, format, crescut, nodrit a l'ombra, no pogué resistir la força dels raigs del Sol. Ha rebentat com una síndria madura estavellada contra el sòl.
—I així acabaren les aventures de Quimet, el nen prodigi, que volgué ésser més gran, més savi, més ric que Edisson—va concloure l'Avi, somrient irònicament a Nuri. — I així en el raquitisme i la neurastènia acaben els nens que, com fa un instant Nuri, menyspreen l'aire lliure, l'exercici sà, la gimnàstica intel·ligent, per tancar-se, lluny del sol í de la vida... amb llibres que no entenen!...