e n   e s p i r a l  - [Segona etapa] - [Edicions de la primera etapa]
[enespiral@gmail.com ]

Xarxa en espiral (www.enespiral.net ) : Missió de reconeixement (antologia de poemes) - Obra poètica d'Antoni Perarnau- Projecte Objecte - L'armari i el flux - Art i pensament (2001-2002) - La cambra: transformacions de la interioritat - Ràdio Zurich

 

 

 

 Sobre l'origen del sentiment religiós
G.K. Chesterton

 

Presentem un curt però ric fragment extret de The Everlasting Man, el famós llibre de G. K. Chesterton que, segons diu la llegenda, va convertir C.S. Lewis de l'ateisme al cristianisme. Al final del fragment hi hem afegit una proposta d'exercici ensems humorística i seriosa del Dr. en antropologia Ramon Sarró Maluquer.

“Hom acostuma a dir, una altra vegada, que la religió va sorgir d'una forma lenta i evolutiva; fins i tot que no va sorgir d'una sola causa, sinó a partir d'una combinació que bé es podria anomenar fruit de la coincidència. En general, els tres elements principals de la combinació són, en primer lloc, la por al cap de la tribu (a qui el senyor Wells insisteix en anomenar, amb una lamentable familiaritat, l'Home Vell); en segon lloc, el fenomen dels somnis; i en tercer lloc, les associacions sacrificials de la recol·lecció i la resurrecció simbolitzades en la llavor que creix. De passada haig d'observar que sembla molt dubtós psicològicament referir un esperit viu i simple a tres causes mortes i desconnectades, si resulta que sols són causes mortes i desconnectades. Suposem que el senyor Wells, en una de les seves fascinants novel·les futuristes, ens digués que sorgeix entre els homes una nova i passió encara sense nom, la qual faria que els homes somniessin com somnien el primer amor, i que lluitessin fins a la mort com ho fan per una bandera o per la pàtria. Penso que quedaríem una mica perplexos si ens digués que aquest sentiment tan singular era fruit de la combinació de l'hàbit de fumar mareselva, l'augment dels impostos, i el plaer d'un motorista quan sobrepassa el límit de velocitat. Difícilment ens ho podríem imaginar, perquè no podem imaginar cap connexió entre tots tres, ni cap sentiment comú que els inclogui a tots tres. Ni ningú no podria imaginar tampoc cap connexió entre “llavor” i “somnis” i “un vell cap amb una llança”, a no ser que hi hagi ja un sentiment comú que els inclogui a tots. Però, d'existir, aquest sentiment comú sols podria ser un sentiment religiós; i aquelles coses no podrien ser l'origen del sentiment religiós ja existent. Penso que el sentit comú a qualsevol li dirà que és molt més probable que aquesta mena de sentiment místic ja existia abans, i que és en la seva claror que somnis, reis i blat de moro podrien semblar místics, de la mateixa manera que ens ho poden semblar avui dia.”

Exercici: Llegeix aquest text - bàsicament una critica a l'evolucionisme de Frazer tal i com fou assumit per H.G. Wells (l'etern enemic del catòlic i absolutament brillant Chesterton)- i relaciona'l amb les critiques que fa Witggenstein a Frazer. Tens 15 minuts (si m'apures, 16 i mig).