Imatge de Nietzsche Tesis (nietzscheanes) sobre la veritat i la mentida

Josep Ma Casasús i Rodó

(Versió reduïda HTML per imprimir)

 

 

 


 
"...les veritats són il·lusions de les quals hom ha oblidat que ho són; metàfores que s'han desgastat i ja no tenen força sensible, monedes que han perdut l'encuny i ja no són considerades com a monedes sinó com a metall."
F. Nietzsche , Sobre la veritat i la mentida en sentit extramoral

 


En espiral 1999