Religatio
 

"Conec Déu en la por i en l'oblit..." Carles Duarte
En la vetlla de Robert Valls. In memoriam Antoni Perarnau
Romànica Vicenç Llorca
No sols així Isidre Martínez Marzo
(Ad vivum) Andreu Vidal
“La llum i la foscor: l'anodí càtar...” Xavier Lloveras
Déu Ramon Dachs