Llum, colors
 

"Es deixata el color..." Carles Duarte
"En el crepuscle..." Margalida Pons
“Car els colors no són ...” Andreu Vidal
"Tremolor i llum ..." Xavier Lloveras
Cançó de bressol de colors Carles Torner