Àmbits del poema
 

Només els ulls Jordi Cornudella
L'activitat Víctor Obiols
“M'he estat a l'ombra massa densa, freda ...” Xavier Lloveras
El contingut del cel Xulio Ricardo Trigo
“Obriria al vent aquestes ales magres ...” Josep Lluís Roig
“M'endins, ocell, dins el pou de la rialla...” Andreu Vidal